BareApp kan tillhandahålla både schemalagda standardutbildningar och kundanpassade workshops om ni vill göra en djupdykning inom något specifikt område.

För mer information läs nedan eller kontakta kurs@bareapp.se

NetApp ONT​AP 9.11 – daglig drift, 2 dagar

Dessa två dagar ger en snabb orientering i hur NetApp ONTAP fungerar och vilka arbetsuppgifter man behöver behärska under daglig drift. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar där varje deltagare har en egen servermiljö och två egna NetApp-kluster. Vi bygger successivt upp olika fil- och blockbaserade lagringstjänster och skyddar dessa med de olika dataskyddsmekanismerna i ONTAP. Vi tittar även på olika metoder för lagringseffektivitet samt övervakning och enklare felsökning.

Läs mer

• Introduktion
• Administrationsverktyg och behörigheter
• Storage Virtual Machines
• Nätverk
• Lagringsstrukturer (aggregat, volymer etc.)
• Filtjänster i Windows-miljö (CIFS/SMB)
• Filtjänster i Unix/Linux/VMware-miljö (NFS)
• Blockbaserad lagring (SAN) via ISCSI och FibreChannel
• Dataskydd via snapshots och replikering
• Non-Disruptive Operations
• Storage Efficiency: deduplicering, kloning, kompaktering m m
• Prestandaförbättringar med olika typer av flash-teknik
• Quality of Service
• Övervakning, statistik och prestandainfo i Active IQ Unified Manager
• Support

Kurslängd: 2 dagar
Pris: 10 000 kr / deltagare

Anmälan sker via e-post till kurs@bareapp.se

NetApp ONTAP 9.11 – grundkurs, 5 dagar

Denna kurs består av två delar:
Dag 1: VAD kan man göra?
Dag 2-5: HUR gör man det?

Vid den inledande introduktionsdagen kan med fördel fler personer från Ert företag delta för att få en bredare spridning av vilka funktioner som finns i NetApp-plattformen. De återstående fyra dagarna riktar sig till de personer som primärt kommer att arbeta med administration av NetApp-systemen och då går vi grundligt igenom systemens funktion och vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Läs mer

Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar där varje deltagare har en egen servermiljö och två egna NetApp-kluster. Vi bygger successivt upp olika fil- och blockbaserade lagringstjänster, ser till att tillgänglighet och effektivitet maximeras och avslutar med dagliga driftssysslor.
Denna kurs är en bra förberedelse för NetApps NCDA-certifiering.

Dag 1 : Introduktion till NetApp-produkterna och VAD man kan göra
• Introduktion
• Unified Storage = många funktioner i samma system
• Storage Efficiency = mer nytta ur varje investerad krona
• Non-Disruptive Operations = sträva mot 100% uptime
• Mjukvaror
• Lagringsstrukturer och terminologi

Dag 2 – 5 : Teknisk fördjupning HUR man gör de olika handgreppen
• Introduktion
• Administrationsverktyg och behörigheter
• Storage Virtual Machines
• Nätverk
• Lagringsstrukturer (aggregat, volymer etc.)
• Filtjänster i Windows-miljö (CIFS/SMB)
• Filtjänster i Unix/Linux/VMware-miljö (NFS)
• Blockbaserad lagring (SAN) via ISCSI och FibreChannel
• Dataskydd via snapshots och replikering
• Non-Disruptive Operations
• Storage Efficiency: deduplicering, kloning, kompaktering m m
• Prestandaförbättringar med olika typer av flash-teknik
• Quality of Service
• Övervakning, statistik och prestandainfo i Active IQ Unified Manager
• Support

Kurslängd: 5 dagar
Pris: 25 000 kr / deltagare
Pris för endast introduktionsdagen: 5 000 kr / deltagare

Anmälan sker via e-post till kurs@bareapp.se

Workshop

BareApp erbjuder kundanpassade workshops där vi i lugn och ro går igenom ett specifikt teknikområde, t ex extern filåtkomst från valfri klient med MyWorkDrive, katastrofskydd med Veeam Backup & Replication, migrering från VMware ESX till Nutanix AHV, persistent storage för Kubernetes med NetApp Trident, automation med Ansible eller något annat som ni inte har tid eller utrustning för att genomföra i egen regi.

En workshop kan hållas hos er för att kunna titta på era egna system – eller hos oss för att slippa bli störda. Valet är ert.

Kontakta oss på kurs@bareapp.se så arbetar vi gemensamt fram det innehåll som ger er mest kunskaper för pengarna.

Kommande kurser