Välkommen till Bare Appliance

BareApp's fokusering på konsult-tjänster med hög kompetens, samt hårdvaruförsäljning och support gör att vi blir din trygga partner inom IT-infrastruktur.

Din verksamhet får en säker och kostnadseffektiv tillgång till resurser och tjänster med hög funktionalitet och tillgänglighet.

Vi hjälper dig med management, design, installation, konfiguration och drift.

För att öka kundnyttan av IT-infrastruktur erbjuder vi dig möjlighet att anpassa produkter och integrationer för din verksamhet, vilket bidrar till ökad effektivitet och förvaltningsbarhet.

Anmälan nyhetsbrev

Senaste nytt

Bare Appliance har av NetApp utsetts till

Introducing NetApp Enterprise-Scale HCI: The Next Generation of Hyper Converged Infrastructure

Läs mer om denna nyhet hos NetApp