Integritetspolicy

Bare Appliance AB värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Bare Appliance AB.
Denna policy hjälper dig som kund/kontakt att bland annat förstå vilken slags information Bare Appliance AB samlar in och hur denna används.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Bare Appliance AB, org.nr. 556677-0326, Gamla Tanneforsvägen 39, 582 54 Linköping, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Bare Appliance AB har en IT-infrastruktur där alla affärstransaktioner med tillhörande personuppgifter och databaser hanteras och ägs av Bare Appliance AB.
Bare Appliance AB är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR OM DIG

Personuppgifter som du har lämnat till oss

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi samlar in och lagrar är namn, post- samt eventuell leveransadress, e-post och telefonnummer. Vi lagrar även uppgifter om dina köp såsom information om köpta varor/tjänster. Om du deltar i ett evenemang eller kontaktar vår support samlar vi också in dina personuppgifter rörande detta. Ovan uppgifter måste visamla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.

 Personuppgifter som vi har samlat in från dig

När du beställer produkter/tjänster hos Bare Appliance AB, besöker www.bareapp.se eller på annatsätt interagerar med oss kan det innebära att samlar vi in dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter
 • För att ge dig information om och behandla dina köp/tjänster tex leveransinformation och supportärenden.
 • För att leverera dina köp till din angivna adress
 • Vid fakturering och bokföring
 • För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig
 • För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster till dig
 • För att kunna besvara dina frågor
 • Bjuda in till event och evenemang
 • Kundundersökningar
 • Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtagande till dig.

DIREKTMARKNADSFÖRING OCH PROFILERING

Bare Appliance AB kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst vid kontakt med oss, anpassa hur du önskar att Bare Appliance AB kontaktar dig.

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part.
Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om en myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter.

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

Bare Appliance AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

VAR LAGRAS DINA UPPGIFTER?

Bare Appliance AB lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund. Se mer information under stycket “Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter”.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När du lämnar dina personuppgifter till Bare Appliance AB ger du medgivande till Bare Appliance AB att registrera och lagra köp samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi behandlar personuppgifter den tid som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt köplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Bare Appliance AB’s IT-system.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut. Du kan kontakta oss på adressen nedan och begära att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till den adress eller e-postadress angiven i vår kunddatabas.
Om du anser att de personuppgifter som Bare Appliance AB har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta vår support.
Som kund hos Bare Appliance AB kan du när som helst återkalla eller ändra det samtycke du lämnat eller avböja vidare kommunikation genom att kontakta oss. Bare Appliance AB har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det krävs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart.

KONTAKTUPPGIFTER

Adress:
Bare Appliance AB
Gamla Tanneforsvägen 39
582 54 Linköping
info@bareapp.se
support@bareapp.se
Tel: 013-991 30 30

Detta dokument uppdateras löpande.
Senaste revision: 2018-05-21

KONTAKTA OSS

Vi finns här för er. Vi är stolta över våra kunskaper och ser fram emot att hjälpa er.

  Dela detta......
  Share on facebook
  Facebook
  Share on linkedin
  Linkedin
  Share on twitter
  Twitter