Infoblox är pionjärer inom utvecklingen av hårdvaruplattformar för grundläggande nättjänster, som levererar domännamn resolution (DNS), tilldelning och administrering av IP-adresser (DHCP / IPAM), och behörighetskontroll (RADIUS), konfiguration (TFTP / HTTP) och nätverkstid (NTP). Infoblox lösningar kontrollerar och automatiserar de grundläggande tjänster som driver alla nätverk och applikationer.

Infoblox levererar branschens mest kraftfulla och spridda plattform för styrning och automatisering av grundläggande nättjänster. Infoblox lösningar kan kontrolla och automatisera till din befintliga infrastruktur, eller kan byta ut existerande infrastruktur mot en konsoliderad. Du kan skapa centraliserad översyn och administration för din befintliga Microsoft DNS- och DHCP-tjänster på Windows ® plattformar med hjälp av Infoblox IPAM WinConnect-lösning. Alternativt kan du ersätta dina befintliga system med en Infoblox-appliance.

Infoblox appliances är ändamålsbyggda, högpresterande maskinvaruenheter som utgör en grund för Infoblox lösningar. De skeppas som standard med härdad Infoblox NIOS™ programvara, ett högpresterande operativsystem som har stöd för en rad moduler och ett API för enkel integration mot tredje part. Infoblox patenterade grid-teknik gör att en grupp av distribuerade appliances kan administreras som ett enhetligt system.

Dela detta......
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter