Kort om BareApp

BareApp etablerades år 2005 med ett tydligt fokus på datacenter och NetApps produkter och lösningar, vilket kvarstår än idag. Genom detta har vi byggt upp en lång erfarenhet och högsta kompetens inom området, med ett 100-tal kunder och genomförda projekt.

BareApp är certifierad supportpartner till NetApp, med lokal svensktalande support i egen regi vilket ger våra kunder fördelen med en fokalpunkt för alla supportärenden.

Vår support är bemannad och tillgänglig dygnet runt och felanmälan sker antingen via telefon eller web samt även i vissa fall automatiskt via s.k. ”call-home”- funktioner.

I supporten ingår även regelbundna drift- och supportmöten där vi förutom driftuppföljning informerar om nyheter från NetApp/BareApp, t.ex. ny teknik och produkter.

Vår egen utbildningsverksamhet erbjuder både schemalagda och kundanpassade NetApp utbildningar.

Förutom att vi har en mycket god kunskap på NetApp har vi också en djup förståelse kring VMware, Exchange, SQL, RedHat, Oracle, filtjänster, nätverk, katalogtjänster m.m. Vi har även en god kunskap runt backup-programvaror som t.ex. Commvault, Veeam, EMC Networker, TSM, Symantec, och hur dessa fungerar vilket är viktigt för att förstå hur kunder kan använda NetApp i kombination med traditionella backupsystem.